Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Investeringsstrategi

Orsaken till att bolag söker sig till en investerare kan bero på olika saker. Det kan handla om ett generationsbyte, en otydlig ägarbild, potential att växa i en annan marknad eller brist på kapital. Vi är intresserade av mogna och välmående bolag med stor tillväxtpotential. Antalet anställda och bolagets omsättning är parametrar som vi tar hänsyn till när vi skräddarsyr investeringsstrategin. 

  • Vi investerar i:
  • • Produktbolag med en omsättning på 50 miljoner upp till 1 miljard
  • • Tjänstebolag med en omsättning på 20 miljoner upp till 500 miljoner
  • • Bolag som fokuserar på CSR (Corporate Social Responsibility) och tar ansvar för
  • hur de påverkar samhället ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv.