Vi använder cookies. Klicka bort rutan och stanna eller lämna sidan.

Investeringsprocessen

Våra investeringskandidater är av olika storlek och sort. För att ta reda på om ett bolag passar in i vår portfölj gör vi först en basanalys. Det är självklart också viktigt att personkemi och målsättning går ihop för att vi ska kunna arbeta smidigt tillsammans. Därför pratar vi ihop oss och ser till så allt stämmer innan vi inleder och etablerar en relation.

Vi går sedan vidare till att genomföra en djupare och mer omfattande analys. Efter denna skräddarsyr vi en strategi för hur investering och förvärv ska gå till. I vissa fall kan det också vara aktuellt att rekrytera eller tillsätta en ny styrelse för att ta bolaget till nästa nivå – och bli Great.